משקיעים

האם אתם מחפשים תחומים וענפי השקעה בעלי פוטנציאל רווחיות גבוה?

האם הדגש שלכם הוא על השקעה בנכסים ריאליים לתקופות זמן קצרות?

משקיעים בכל העולם, מוסדיים ופרטיים כאחד, נתקלים כיום באותה הבעיה: הריבית ברוב אפיקי ההשקעה שואפת לאפס. אמנם, קיימים מוצרים ומכשירים פיננסיים כמו תעודות סל, אג"חים ומניות אלא שהם מצריכים ידע וניסיון וטומנים בחובם רמת סיכון גבוהה. גם השקעה ישירה בנדל"ן כבר אינה אטרקטיבית כבעבר. האופציות למשקיע הפרטי ולמשקי הבית, איפוא, הן מועטות ביותר.

אז מה הפתרון?

דייברגון שמה לעצמה כמטרה להציע למשקיעים, קטנים וגדולים כאחד, אפיקי השקעה חלופיים למסלולים המוכרים תוך השאת תשואות גבוהות ברמת סיכון נמוכה. אפיקי ההשקעה שמציעה הקרן מתנהלים עפ"י קריטריונים מחמירים של אמינות ומקצועיות,

בין היתר:

1. נאמן חיצוני (רו"ח) לכספי המשקיעים.
2. ניתוח מעמיק ומקיף של כל חברה/פרוייקט טרם ההשקעה.
3. קבלת החלטות ע"י ועדת השקעות מקצועית וייחודית לתחום ההשקעה הספציפי.
4. הנפקת דו"חות רבעוניים ושנתיים ע"י רו"ח חיצוני.

אנו מציעים למשקיענו להצטרף לעולם שלם ומרתק, חי ותוסס, של השקעות אלטרנטיביות בתחומים רבים המאפשרות חשיפה לשווקים מגוונים, פיזור ההשקעה ביניהם והשאת תשואות משמעותיות בסיכון נמוך.

יזמים

משקיעים

תמ”א 38

אפיקי השקעה נוספים