מאמרים ומידע כללי

השקעות אלטרנטיביות

בשוק ההון מקובל לפזר את ההשקעות בתיק ההשקעות בד"כ באפיקי ההשקעה הבאים: מזומן, מניות, אג"ח והשקעה בהשקעות ריאליות/אלטרנטיביות.
השקעות ריאליות מעוררות התנגדות בקרב משקיעים שונאי סיכון, בין היתר מאחר ומדובר בעולם זר ופחות מוכר. אם כך מדוע חשוב, היום יותר מתמיד, לגוון את תיק ההשקעות ולהוסיף אפיקי השקעה נוספים?

למאמר המלא....

השקעות ריאליות

המשבר הכלכלי ב-2008, לימד אותנו, כי קיים מתאם גבוה בין ביצועי מניות ואג"ח (מתנהגים בצורה די דומה), עובדה המקשה על הקטנת הסיכון, כתוצאה מפיזור ההשקעות.
על מנת לאפשר פיזור, גידור והקטנת הסיכון, נדרשת השקעה בתחומים אשר יכולת מקסום התשואה בהם, תהיה שונה וכמעט בלתי תלויה בהתנהגות שוקי ההון המסורתיים. לשם כך נועדו ההשקעות הריאליות, אשר השקעה בהן, לצד ובשילוב ההשקעה באפיקים המסורתיים, תיצור תיק השקעות חדש ויעיל יותר. תיק המשלב השקעה ריאלית לצד השקעה מסורתית-פיננסית, ישיג פיזור, ימתן התנודתיות ויגדיל התשואה המצטברת על פני זמן, זאת ברמת סיכון נמוכה יחסית.

יזמים

משקיעים

תמ”א 38

אפיקי השקעה נוספים